Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunț organizare concurs promovare grad

Primăria comunei Golăiești organizează în data de 27.12.2019 concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Anunt modificare data concurs promovare in grad

Modificare data concurs promovare in grad

HCL Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de speciali

HOTĂRÂREA NR. 44
Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Golăieşti– formă actualizată potrivit Codului Administrativ


PRIMĂRIA --> Organizare --> Anunţuri posturi scoase la concurs

Anunț organizare concurs promovare grad

ROMÂNIA
COMUNA GOLĂIEȘTI
JUDEŢUL IAŞI

Comuna Golăiești, Judeţul Iași, ROMÂNIA;
Tel./Fax: (004) 0232 - 23.66.14;
COD FISCAL 4540577; E-mail:primariagolaiesti@yahoo.com
NR. 4729/27.11.2019


A N U N Ț
CONCURS PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR

Primăria comunei Golăiești, județul Iași organizează în data de 27.12.2019 concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Golăiești, dupa cum urmează:


Compartiment stare civilă și asistență-socială:
Consilier, clasa I, din grad profesional asistent în grad profesional principal- 1 post.
Concursul de promovare în grad profesional se va desfășura în intervalul:
- proba scrisă - 27 decembrie 2019, ora 08,00
- proba interviu - 27 decembrie 2019, ora 12,00.

Termenul de depunere al dosarelor la concursul de promovare:


Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este în termen de 20 zile de la data afișării anunţului privind organizarea concursului de promovare și va conţine în mod obligatoriu:


2.1. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de secretarul comunei Golăiești în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
2.2. Copie de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, din ultimii doi ani;
2.3. Formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
2.4. Cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.479 alin.(1) lit.d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
3. Condiţiile de participare la concursul de promovare:
3.1. Condiţii generale - Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.479, alin.(1) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
3.2. Condiţiile specifice de ocupare sunt:
- studii universitare de licență sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea studii de asistenţă socială.


4. Bibliografia:


• O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ - art. 123-142, art.148-163, Titlul II al părții a VI-a și partea a VII-a;
• Constituția României(r), actualizată cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei Comunei Golăiești, Județul Iași, persoană de contact: Stratulat Ana-Maria - secretar general al comunei.

PRIMAR,
EC. MIHAI BÎZDÎGĂ

Vizualizari: 140
Data creare: 27-11-2019 14:04:16

Mesaj din partea primarului pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala

Doresc sa multumesc locuitorilor comunei Golaiesti pentru sprijinul acordat in realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala