Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunț organizare concurs promovare grad

Primăria comunei Golăiești organizează în data de 27.12.2019 concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Anunt modificare data concurs promovare in grad

Modificare data concurs promovare in grad

HCL Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de speciali

HOTĂRÂREA NR. 44
Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Golăieşti– formă actualizată potrivit Codului Administrativ


INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC --> Achiziţii publice

INVITATIE PARTICIPARE LA NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ

Comuna Golăiești, judeţul Iași invită operatorii economici interesaţi de atribuirea contractului de servicii de proiectare și execuţie de lucrări pentru obiectivul „ Extindere și dotare Şcoală Gimnazială, comuna Golăiești, judeţul Iași" să depună oferte în cadrul procedurii de negociere fără publicare prealabilă.
Comuna Golăiești a publicat în data de 17.07.2018 anunțul de participare simplificat nr. SCN1007880 iar ca urmare a faptului că în urma acestui anunț nu a fost depusă nicio ofertă, devin aplicabile prevederile art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 98/2016. Atribuirea contractului se va face în aceleași condiții ca și în cazul procedurii simplificate.
1. Data limită de depunere a ofertelor este data de 04.02.2019, ora 10.00.
2. Ofertele se vor depune în conformitate cu documentația de atribuire atașată, la sediul autorității contractante - Primăria comunei Golăiești - Comuna Golăiești, județul Iași.
3. Ședințele de evaluare a ofertelor nu sunt publice, nu se va organiza o ședință publică de deschidere a ofertelor.
4. Garanția de participare și restul documentelor se vor depune în plic închis pe care se va specifica: ofertă pentru procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare și execuţie de lucrări pentru obiectivul „ Extindere și dotare Şcoală Gimnazială, comuna Golăiești, judeţul Iași" - A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 04.02.2019 - ORA 10.00.
5. Oferta se va depune și scanată pe un CD ce va fi introdus în plicul sigilat.
6. Publicitatea procedurii: - se va posta anunțul pe site- ul comunei Golăiești, și pe www.e-licitatie.ro;
- Se vor transmite invitații prin email la cât mai mulți operatori economici.
7. Pot depune oferte toți operatorii economici interesați fără condiționarea existenței unei invitații prealabile.
8. Oferta câștigătoare va fi anunțată în termenul de valabilitate al ofertelor.
9. Căile de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016.
Documentația de atribuire se va transmite operatorilor economici interesați la adresele de email indicate.

Vizualizari: 367
Data creare: 17-01-2019 09:24:29

Mesaj din partea primarului pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala

Doresc sa multumesc locuitorilor comunei Golaiesti pentru sprijinul acordat in realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala