Primaria Comunei Golaiesti - judetul Iasi » Telefon: 0232 236.614 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenta decizionala in administratia publica şi Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

Raportul de evaluare a implementarii legii nr.544/2001, care a rezultat din activitățile Primariei Comunei Golaiesti in anul 2016.